Sadzobník recyklačných poplatkov

Sadzobník je platný od 1.1.2016

ELEKTROZARIADENIA
1. Veľké domáce spotrebiče RP
  a.)Chladiace, mraz., a klimat. zariadenia Veľké chlad.spotrebiče do 80kg s chladiacim médiom,Chladničky nad 45 kg,Mrazničky nad 45kg, Iné veľké spotrebiče používané na chladenie a iné konzervovanie potravín s chladiacim médiom 16,52 €/ks
Mrazničky do 45kg 11,32 €/ks
Veľké chlad.spotrebiče do 80kg bez chladiaceho média,Chladničky do 45kg,Iné veľké spotrebiče používané na chladenie a iné konzervovanie potravín bez chladiaceho média 5,73 €/ks
Klimatizačné zariadenie s chladiacim médiom 4,51 €/ks
Klimatizačné zariadenie bez chladiaceho média 2,93 €/ks
b.)Ostatné Práčky nad 30kg,Sušičky,Umývačky riadu,Sporáky a rúry na pečenie nad 10kg,Elektrické sporáky, Varné dosky,Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín nad 10kg,Elektrické topidla nad 30kg,Elektrické spotrebiče na vykurovanie nad 30kg,Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie nad 30kg,Ventilátory nad 10kg,Iné veľké domáce spotrebiče v inej podskupine neuvedené nad 30kg 4,51 €/ks
Práčky do 30kg, Elektrické topidla od 10 do 30kg,Elektrické spotrebiče na vykurovanie od 10 do 30kg,Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie od 10 do 30kg,Iné zariadenia na ventiláciu a odsavanie nad 10kg,Iné veľké domáce spotrebiče v inej podskupine neuvedené od 10 do 30kg 2,93 €/ks
Sporáky a rúry na pečenie do 10kg, Varné dvoj a jednoplatničky, Mikrovlnné rúry,Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín do 10kg,Elektrické topidla do 10kg,Elektrické spotrebiče na vykurovanie do 10kg,,Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie do 10kg,Iné zariadenia na ventiláciu a odsavanie do 10kg,Iné veľké domáce spotrebiče v inej podskupine neuvedené do 10 kg 1,48 €/ks
 
2. Malé domáce spotrebiče
    Vysávače nad 2kg,Čist.stroje na koberce,Iné zar. na čistenie nad 10kg 0,27 €/ks
Iné zariadenie na čistenie do 10kg, Zar.na šitie,tkanie,Žehličky,Hriankovače, Fritovacie hrnce,Mlynčeky,Kávovary,Hodiny a budíky nad 100g, Váhy, Ventilátory do 10kg, Ostatné malé spotrebiče v inej skupine neuvedené nad 100g 0,135 €/ks
Vysávače do 2kg, Spotrebiče pre starostlivosť o telo,Hodiny a budíky do 100g, Ostatné malé
domáce spotrebiče v inej podskupine neuvedené do 100g
0,090 €/ks
 
3. IT a telekomunikačné zar.
  a.)Monitory Monitory 0,19 €/kg
b.)Ostatné Ostatné IT a telekomunikačné zariadenia 0,14 €/kg
 
4. Spotrebná elektronika
  a.)Televízne prijímače Televízne prijímače 0,235 €/kg
b.)Ostatné Ostatné 0,13 €/kg
 
5. Osvetľovacie zariadenia
  a.) Plynové výbojky Plynové výbojky 0,30 €/kg
b.)Ostatné osvetľovacie zariadenia Ostatné osvetľovacie zariadenia 0,15 €/kg
 
6. Elektr. a elektron. nástroje
    Elektrické a elektronické nástroje nad 100g 0,13 €/kg
Elektrické a elektronické nástroje do 100g 0 €/kg
 
7. Hračky, šport. a rekr. zariad.
    Hračky, šport. a rekr. zariad. 0,13 €/kg
 
8. Pneumatiky
    Pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá 0,27 €/kg