0 Minicart
0 ks
0.00

Príslušenstvo

K príslušenstvu vykurovacieho sytemu patria expanzné nádoby a zásobníky na teplú vodu. Expanzné nádoby a zásobníky na teplú vodu s nepriamym ohrevom sú nevyhnutnou súčasťou každého vykurovacieho systému. Zabezpečujú bezpečnosť, účinnosť a pohodlné používanie teplej vody.
Čo sú expanzné nádoby?
Expanzné nádoby sú zariadenia, ktoré slúžia na kompenzáciu objemových zmien vody v uzavretom systéme. Keď voda v systéme stúpa na teplotu, rozširuje sa. Expanzná nádoba poskytuje priestor pre toto rozšírenie, čím zabraňuje zvýšeniu tlaku v systéme.
Existujú dva hlavné typy expanzných nádob
Otvorené expanzné nádoby sú spojené s atmosférou. Voda, ktorá sa rozšíri, vypĺňa nádobu a vypúšťa sa do atmosféry.
Uzavreté expanzné nádoby sú uzavreté a plné inertného plynu, ako je dusík. Keď sa voda v systéme rozšíri, stlačí inertný plyn.
Čo sú zásobníky na teplú vodu s nepriamym ohrevom
Zásobníky na teplú vodu s nepriamym ohrevom sú nádoby, ktoré sa používajú na ohrev teplej vody pomocou iného zdroja tepla, ako je plynový alebo elektrický kotol, solárne panely alebo tepelné čerpadlo.
Zásobníky na teplú vodu s nepriamym ohrevom majú zvyčajne dva výmenníky tepla:
Primárny výmenník tepla je pripojený k zdroju tepla.
Sekundárny výmenník tepla je pripojený k systému teplej vody.
Keď sa primárny výmenník tepla zahreje, teplo sa prenáša na sekundárny výmenník tepla, ktorý ohrieva vodu v zásobníku.
Úloha expanzných nádob a zásobníkov na teplú vodu s nepriamym ohrevom
Expanzné nádoby chránia vykurovací systém pred zvýšením tlaku.
Zásobníky na teplú vodu s nepriamym ohrevom poskytujú dostatok teplej vody pre potreby domácnosti.
Druhy expanzných nádob
Otvorené expanzné nádoby sú lacnejšie ako uzavreté expanzné nádoby. Sú však menej účinné a vyžadujú si viac miesta.
Uzavreté expanzné nádoby sú účinnejšie ako otvorené expanzné nádoby. Zabezpečujú stabilnejší tlak v systéme a vyžadujú si menej miesta.
Výpočet objemu expanznej nádoby
Objem expanznej nádoby sa vypočíta na základe nasledujúcich faktorov:
Objem vody v systéme
Maximálna teplota vody v systéme
Maximálny prevádzkový tlak systému
Inštalácia expanznej nádoby
Expanzná nádoba sa musí inštalovať v najvyššom bode vykurovacieho systému. Musí byť tiež správne pripojená k systému.
Údržba expanznej nádoby
Expanzná nádoba si nevyžaduje žiadnu údržbu. Je však dôležité pravidelne kontrolovať jej stav, aby ste sa uistili, že funguje správne.
Druhy zásobníkov na teplú vodu s nepriamym ohrevom
Zásobníky na teplú vodu s rúrkovým výmenníkom tepla sú najbežnejším typom zásobníkov na teplú vodu s nepriamym ohrevom. Sú lacnejšie ako zásobníky s plochým výmenníkom tepla.
Zásobníky na teplú vodu s plochým výmenníkom tepla sú účinnejšie ako zásobníky s rúrkovým výmenníkom tepla. To znamená, že potrebujú menej energie na ohrev teplej vody.
Výpočet objemu zásobníka na teplú vodu s nepriamym ohrevom
Objem zásobníka na teplú vodu s nepriamym ohrevom sa vypočíta na základe nasledujúcich faktorov:
Priemerná spotreba teplej vody
Maximálna teplota vody v systéme
Maximálny prevádzkový tlak systému
Inštalácia zásobníka na teplú vodu s nepriamym ohrevom
Zásobník na teplú vodu s nepriamym ohrevom sa musí inštalovať v miestnosti, ktorá je chránená pred mrazom. Musí byť tiež správne pripojená k zdroju tepla a systému teplej vody.
Údržba zásobníka na teplú vodu s nepriamym ohrevom
Zásobník na teplú vodu s nepriamym ohrevom si nevyžaduje žiadnu údržbu. Je však dôležité pravidelne kontrolovať jej stav, aby ste sa uistili, že funguje správne.
Výhody expanzných nádob a zásobníkov na teplú vodu s nepriamym ohrevom
Expanzné nádoby
Chránia vykurovací systém pred zvýšením tlaku.
Zvyšujú účinnosť vykurovania.
Zásobníky na teplú vodu s nepriamym ohrevom
Poskytujú dostatok teplej vody pre potreby domácnosti.
Sú bezpečné a spoľahlivé.

filtrovať Filter
HOME BY SOMOGYI FK 23/T HOME BY SOMOGYI FK 23/T
Cena s DPH:
2.80 €
Na sklade
Chcete dostávať
čerstvé novinky?