0 Minicart
0 ks
0.00

Sadzobník recyklačných poplatkov

Cenník recyklačných poplatkov elektrozariadení platný od 1.1.2019

Kategória 1- Zariadenia na tepelnú výmenu (ZTV)


Elektrozariadenia s vnútorným okruhom, v rámci ktorého sú látky okrem vody - napr. plyn, olej, chladivo alebo iná tekutina, ktorých účelom je chladenie, zohrievanie alebo odvlhčovanie

Zariadenia na tepelnú výmenu určené pre použitie v domácnostiRec. poplatok 2019
bez DPH za kus
Rec. poplatok 2019
s DPH za kus
Porovnanie s r. 2018
RP bez DPH
Chladiace/mraziace zariadenia do 40 kg vrátane5,20 €6,24 €6,85 €
Chladiace/mraziace zariadenia nad 40 kg do 140 kg vrátane 11,70 €14,04 €12,85 €
Chladiace/mraziace zariadenia nad 140 kg 29,50 €35,40 €12,85 €
Ostatné ZTV do 10 kg vrátane0,60 €0,72 €0,60 €/4,10€
Ostatné ZTV nad 10 kg do 20 kg vrátane1,15 €1,38 €1,15€/4,10€
Ostatné ZTV nad 20 kg do 120 kg vrátane4,10 €4,92 €4,10 €
Ostatné ZTV nad 120 kg vrátaneIndividuálne v závislosti od
hmotnosti a druhu
elektrozariadenia
-

Chladiace/mraziace zariadenia sú: chladničky, mrazničky, mobilné klimatizácie, vinotéky apod. určené na použitie v domácnosti alebo aj mimo domácnosti (firmy, inštitúcie, admnistratívne budovy...) ale svojim charakterom sú podobné alebo rovnaké ako tie, ktoré sa používajú v domácnostiach (napr.chladničky používané v kancelárskych priestoroch)


Ostatné ZTV sú: olejové radiátory, sušičky s kondenzačným sušením, odvlhčovače, (výrobky pôvodne zaradené do kategórií veľkých alebo malých domácich spotrebičov), autochladničky, chladiace zariadenia bez kompresora vybavené polovodičovým chladením


Zariadenia na tepelnú výmenu určené pre použitie mimo domácnostíRec. poplatok 2019
Chladiace/mraziace zariadenia pre použitie mimo domácnosti (b2b) - napr. chladiace predajné/výdajne automaty na potraviny a nápoje, chladiace a mraziace pulty a vitríny Úhrada priamych nákladov na prepravu a spracovanie kalkulovaných v čase likvidácie elektroodpadu z týchto výrobkov
Ostatné ZTV - napr. rozsiahle vykurovacie zariadenia vyžadujúce si odbornú montáž a demontážÚhrada priamych nákladov na prepravu a spracovanie kalkulovaných v čase likvidácie elektroodpadu z týchto výrobkov

Kategória 2 - Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
Elektrozariadenia, ktoré poskytujú obraz a informácie prostredníctvom elektronického displeja – CRT, LCD, LED displeje alebo iné druhy elektronických displejov


Zobrazovacie zariadenia určené pre použitie v domácnostiRec. poplatok 2019
bez DPH za kus
Rec. poplatok
2019

s DPH za kus
Porovnanie s r. 2018
RP bez DPH za kus
Zariadenia s uhlopriečkou do 24" vrátane0,40 € 0,48 €0,70 €
Zariadenia s uhlopriečkou nad 24" do 32" vrátane 0,60 € 0,72 €1,20 €
Zariadenia s uhlopriečkou nad 32" do 40" vrátane0,90 €1,08 €1,70 €
Zariadenia s uhlopriečkou nad 40" do 48" vrátane 1,10 €1,32€2,20 €
Zariadenia s uhlopriečkou nad 48" do 60" vrátane 1,60 € 1,92 €3,50 €
Zariadenia s uhlopriečkou nad 60"3,50 € 4,20 €6,50 €
Obrazovky, monitory a zariadenia pre použitie mimo domácnosti (b2b): napr. veľkoplošné obrazovky na verejných priestranstvách Úhrada priamych nákladov na prepravu a spracovanie kalkulovaných v čase likvidácie elektroodpadu z týchto výrobkov

Do kategórie 2 patria: monitory, obrazovky, televízory, laptopy, notebooky, LCD fotorámiky, elektronické čítačky kníh


Do kategórie 2 NEPATRIA: zariadenia vybavené displejom na ovládanie alebo zobrazovanie funkcií bez ohľadu na veľkosť zobrazovacej plochy, ktorých základná funkcia je však iná ako zobrazovanie. Takýmito zariadeniami môžu byť napr. chladničky, práčky, automaty, zariadenia na starostlivosť o telo, priemyselné zariadenia, medicínske zariadenia, tlačiarne, kopírky

Kategória 4 - Veľké zariadenia s akýmkoľvek externým rozmerom väčším ako 50 cm

Veľké zariadenia určené pre použitie v domácnostiRec. poplatok 2019
bez DPH za kus
Rec. poplatok 2019
s DPH za kus
Porovnanie s r. 2018
RP bez DPH za kus
Veľké zariadenia do 10 kg vrátane0,60 €0,72 €0,60 €/4,10€
Veľké zariadenia nad 10 kg do 20 kg vrátane1,15 €1,38 €1,15€/1,20€** alebo 4,10€
Veľké zariadenia nad 20 kg do 120 kg vrátane 4,10 €4,92 €2,40€**/4,10€ alebo 4,80**
Veľké zariadenia nad 120 kg Individuálne v závislosti od druhu a hmotnosti elektrozariadeniaIndividuálne v závislosti od druhu a hmotnosti elektrozariadenia-
Veľké svietidlá nad 50 cm0,40 €0,48 €-
Veľké zariadenia určené na profesionálne použitie (b2b) Úhrada priamych nákladov na prepravu a spracovanie kalkulovaných v čase likvidácie elektroodpadu z týchto výrobkov

Do kategórie 4 patria:
Veľké domáce spotrebiče - napr. práčky, sušičky (okrem kondenzačných), umývačky riadu, sporáky, rúry, varné platne, ostatné kuchynské spotrebiče používané na varenie, konzervovanie, skladovanie a spracovanie potravín vrátane odsávačov, spotrebiče na ventiláciu a ohrev vzduchu alebo vody nad 50 cm (okrem olejových) - radiátory, ohrievače miestností, ventilátory, teplovzdušné konvektory, akumulačné kachle, elektrické kotly ústredného vykurovania, ohrievače vody nad 50 cm
Veľké IT a telekomunikačné zariadenia - napríklad veľké počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia
Veľká spotrebná elektronika - reproduktory nad 50 cm, hi-fi veže, iné zariadenia na prehrávanie zvuku
Veľké svietidlá nad 50 cm (napr. veľké interiérové lampy)
Veľké elektrické hudobné nástroje (okrem organov inštalovaných v kostoloch) - napr. gitary, elektronické klávesy
Veľké elektrické a elektronické náradie - napríklad elektrická miešačka, kosačka a pod.
Veľké spotrebiče na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
Veľké zariadenia na vydávanie mincí
Veľké medicínske zariadenia a zdravotnícke pomôcky
Veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu
Veľké automaty na vydávanie výrobkov a peňazí, predajné automaty
Veľké elektrické a elektronické hračky a zariadenia pre šport a rekreáciu
Veľké zariadenia na výrobu el. prúdu


** Recyklačné poplatky elektrozariadení v pôvodných kategóriách 3b) IT a telekom. zariadení, 4b) Spotrebná elektronika, 6) Nástroje, 7) Hračky, športové a rekreačné zariadenia


Kategória 5 - Malé zariadenia so všetkými externými rozmermi
menšími alebo rovnými 50 cm
Rec. poplatok 2019
bez DPH
Rec. poplatok
2019

s DPH
Porovnanie s r. 2018 RP bez DPH
Malé zariadenia do 0,5 kg vrátane0,04 €0,05 €0,01 €
Malé zariadenia od 0,5 kg do 1,5 kg vrátane0,20 €0,24 €0,01€**/0,20 €
Malé zariadenia nad 1,5 kg do 5 kg vrátane0,30 €0,36 €0,20 €
Malé zariadenia nad 5 kg do 10 kg vrátane0,60 €0,72 €0,20 €/0,60€
Malé zariadenia nad 10 kg do 20 kg vrátane1,15 €1,38 €0,20€/0,60€/1,15€/1,20€**
Malé zariadenia nad 20 kg4,10 €4,92 €4,10 €/4,80 €**
Malé svietidlá s rozmermi do 50 cm vrátane (napr. malé stolové lampy0,10 €0,12 €-

Do kategórie 4 patria:
Malé domáce spotrebiče - vysávače a iné čističe kobercov ( všetky bez ohľadu na rozmery), kuchynské spotrebiče používané na varenie, konzervovanie, skladovanie, spracovanie potravín, spotrebiče určené na osobnú hygienu, starostlivosť o telo, zdravie a o deti, elektrické hodiny (náramkové, vreckové, nástenné, stolové), osobné a kuchynské váhy, zvlhčovače a čističky vzduchu, spotrebiče na ohrievanie/ventiláciu do 50 cm vody alebo vzduchu (okrem olejových) - odsávače, radiátory, ohrievače, ventilátory, teplovzdušné konvektory, akumulačné kachle, elektrické ohrievače vody (napr. umývadlové a iné do 50 cm)
Mikrovlnné rúry - všetky do 50 aj nad 50 cm
Malé spotrebiče na šitie, tkanie a iné spracovanie a ošetrenie textilu - napr. žehličky, šicie stroje
Malá spotrebná elektronika - rádia, reproduktory, kamery, fotoaparáty, videoprehrávače, iné zariadenia na reprodukciu zvuku či obrazu


Malé svietidlá do 50 cm (napr. stolové lampy)
Malé elektrické hudobné nástroje
Malé elektrické a elektronické náradie
- napríklad AKU náradie, vŕtačky, brúsky...
Malé medicínske zariadenia a zdravotnícke pomôcky
Malé prístroje na monitorovanie a kontrolu

Malé automaty na vydávanie výrobkov a peňazí, predajné automaty
Malé elektrické a elektronické hračky a zariadenia pre šport a rekreáciu
Malé zariadenia na výrobu el. prúdu


** Recyklačné poplatky elektrozariadení v pôvododných kategóriách 3b) IT a telekom. zariadení, 4b) Spotrebná elektronika, 6) Nástroje, 7) Hračky, športové a rekreačné zariadenia


Kategória 6 - Malé IT a telekomunikačné zariadenia so všetkými externými rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm


IT zariadenia sú zariadenia používané na zber, prenos, produkciu, skladovanie alebo zobrazovanie dát a informácií.


Telekomunikačné zariadenia sú zariadenia, ktoré prenášajú signály - zvuk, obraz a dáta elektronicky na určitú vzdialenosť.

Rec. poplatok 2019
bez DPH
Rec. poplatok 2019
s DPH
Porovnanie s r. 2018
RP bez DPH
Malé IT a telekomunikačné zariadenia do 0,5 kg vrátane 0,04 €0,05 €0,01 €**
Malé IT a telekomunikačné zariadenia nad 0,5 kg do 1,5 kg vrátane 0,20 €0,24 €0,01€**
Malé IT a telekomunikačné zariadenia nad 1,5 kg do 5 kg vrátane 0,30 €0,36 €0,20 €**
Malé IT a telekomunikačné zariadenia nad 5 kg do 10 kg vrátane 0,60 €0,72 €0,60€**
Malé IT a telekomunikačné zariadenia nad 10 kg do 20 kg vrátane1,15 €1,38 €1,20€**
Malé IT a telekomunikačné zariadenia nad 20 kg 4,10 €4,92 €2,40 €**/4,80 €**

Do kategórie 6 patria: telefonické a faxové prístroje, Mobilné telefóny, smartfóny, GPS a iné navigačné zariadenia, vreckové kalkulačky (aj solárne), routery, malé osobné počítače, malé tlačiarne,


** Recyklačné poplatky elektrozariadení pôvodnej kategórie 3b) IT a telekom. zariadenia