0 Minicart
0 ks
0.00

0% NAVÝŠENIE CEZ HOMECREDIT

NÁKUP NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA


Akcia prebieha od 2.11 - 16.11.2022


Pri výške čerpania z revolvingového úveru 399,00 €, výške splátky 39,90 €, dobe trvania splátkového programu 10 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 0,00%, RPMN 0,00%, celková suma splatná spotrebiteľom 399,00 €.


Príklad je vypočítaný za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 16. 11. 2022, úhrada prvej splátky je 20. 12. 2022 a splatnosť poslednej splátky je 20. 9. 2023.


Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.


Ponukou nevzniká nárok na poskytnutie splátkového programu. Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona:


Pri úverovom rámci 1200 € je ročná úroková sadzba 26,28%, RPMN 33,07%, celková suma splatná spotrebiteľom 1388,70 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 127,77 €, 125,58 €, 123,39 €, 121,20 €, 119,01 €, 116,82 €, 114,63 €, 112,44 €, 110,25 €, 108,06 €, 105,87 €, 103,68 €. Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššej úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny.


Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.